Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017
Νοσταλγία δεμένη στο λαιμό,

τώρα κενό·

λέξεις

γεμάτες συντριβή που αποφεύχθη, 

τις είπα όλες·

κομμάτι πικρό και γλυκό,

τότε.


Δεν υπάρχουν σχόλια: