Θετική έκβαση
Νοσταλγία δεμένη στο λαιμό,

τώρα κενό·

λέξεις

γεμάτες συντριβή που αποφεύχθη, 

τις είπα όλες·

κομμάτι πικρό και γλυκό,

τότε.


Σχόλια